5-jaar garantie Husqvarna gazonmaaier

5-jaar garantie op uw Husqvarna gazonmaaier

Wat is gegarandeerd?
De 5-jarige garantie is een garantie die een verlenging van 3 jaar biedt op de wettelijke garantie van
2 jaar.

De 5-jaar garantie is alleen van toepassing op geselecteerde Husqvarna modellen:

LC 140, LC 140S, LC348 V, LC 348VI, LC 353 V, LC 353 VI, LC 356, LC 356 VB, LC 356 AWD, LC 247, LC 247 SP, LC 253 S, LC 347 V, LC 347 VI, LC 353 V, LC 353 VI, LC 451 S, LC 451 V, LC 551 SP, LC 551 VBP, LB 348 V, LB 548 S e en LB 553 S e.

De verlengde garantie is van toepassing op verkopen geregistreerd na 1 januari 2017.

Wat moet u doen voor een geldige garantie van 5 jaar?

U dient het voorgeschreven onderhoud stipt uit te voeren volgens het onderhoudsboekje en de gazonmaaier in de periode van 1 november tot 1 maart bij de Husqvarna-Dealer aan te bieden voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt (gedurende de garantie termijn). Kosten voor een onderhoudsbeurt worden in rekening gebracht.

Hoe krijgt u service?
Indien u meent aanspraak te kunnen maken op een reparatie onder garantie volgt u de volgende procedure:
• Neem contact op met een officiële Husqvarna Dealer*
• Breng de gazonmaaier, het garantieboekje en eventuele bonnen van onderhoudsbeurten naar de dealer

Indien u - om welke reden dan ook - ontevreden bent met de verleende service, neem dan contact op met de
Service Manager van:
Husqvarna Nederland B.V.
Tel. 036-5210050
[email protected]Uitgesloten van garantie
• Producten die zijn ingezet voor professioneel gebruik
• Foutieve montage of ingebruikname door andere dan de door Husqvarna erkende Dealer*
• Normaal periodiek onderhoud, inclusief de slijtage/verbruiksonderdelen daarvoor nodig (olie, bougie, ...)
• Slijtageonderdelen zoals messen, riemen, filters en accu
• Reparaties en afstellingen ten gevolge van:
- het niet of onvoldoende opvolgen van onderhoudsvoorschriften
- het mes dat een vreemd of vast object heeft geraakt
- vuil of water in het brandstofcircuit
- gebruik van verkeerde brandstof of brandstof van slechte kwaliteit
- verkeerd gebruik, verwaarlozing, ongeval
- reparaties of pogingen hiertoe door andere dan de officiële Husqvarna Dealer
- gebrek aan smeermiddelen van juiste kwaliteit

Directe of indirecte gevolgschade of -kosten van een defect, zoals huur van machines of diensten en
transportkosten worden niet vergoed.
Alle garantie-reparaties dienen uitgevoerd te worden door de officiële Husqvarna Dealer*
met gebruikmaking van voorgeschreven en originele materialen en onderdelen.

* Kijk op Husqvarna Tuinmachines voor de dichtstbijzijnde officiële Husqvarna Dealer bij u in de buurt.